Ze sceny

Po zbiorczych wydaniach pełnej dyskografii Jacka Kaczmarskiego pora na najcenniejsze, niewydane jeszcze materiały. ZE SCENY to boks składający się z 20 płyt. Mieści się na nich 13 koncertów, pochodzących z lat 1981-2001, oraz zbiór materiałów dodatkowych. Oprócz wyjątkowej wartości artystycznej, prezentowany materiał charakteryzuje się też świetną jakością techniczną – aż dziewięć spośród koncertów nagranych zostało cyfrowo. Dotąd niepublikowane, materiały te stanowią bezcenny element kolekcji znawcy i wielbiciela twórczości Jacka Kaczmarskiego, zaś ze względu na przekrojowy charakter i wybitną jakość wykonań mogą stanowić doskonały wybór dla każdego, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z twórczością tego artysty.
Jacek Kaczmarski to artysta, którego twórczość najpełniej realizowała się na koncertach – w kontakcie z publicznością. Dlatego zbiór koncertów jest rodzajem esencji dzieła tego twórcy.
 

 

CD 1. Batory ’81
Najstarszy koncert zamieszczony w tym boksie. Jest to też jeden z zaledwie kilku materiałów pocho-dzących z wczesnego okresu działalności artystycznej Jacka Kaczmarskiego, występujących w dobrej jakości technicznej. Koncert nigdy wcześniej nie ujrzał światła dziennego.

CD 2 i 3. Koncert ’83
Najdłuższy i najbardziej rozbudowany spośród kilku zapisów koncertów Jacka Kaczmarskiego w Paryżu, które, przemycone do Polski podczas stanu wojennego, trafiły do podziemnych wydawnictw. Na koncert składają się aż 44 pieśni, w tym wszystkie utwory z programu ZBROJA oraz liczne piosenki pochodzące z programów stworzonych przez poetę wraz z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim w Polsce przed wprowadzeniem stanu wojennego.

CD 4 i 5. RPA Live
Republika Południowej Afryki to bodajże najbardziej egzotyczne z licznych miejsc na świecie, w których miały miejsce koncerty Jacka Kaczmarskiego. Jest to jedyny znany koncert, podczas którego Jacek czyta słynne ongiś Wspomnienia niebieskiego mundurka – satyryczne teksty na temat milicyjnego aparatu represji w PRL. Koncert zawiera ciekawe, nieraz bardzo rozbudowane zapowiedzi, tworzące wraz ze śpiewanymi utworami pewną spójną opowieść, właściwą z reguły koncertom, na których śpiewany był program Jacka Kaczmarskiego, a nie koncertom złożonym z piosenek zebranych.

CD 6. Pijany poeta, czyli Jacek Kaczmarski inaczej
Możliwie najpełniejsza rekonstrukcja drugoobiegowych wydań legendarnej sesji nagraniowej z Mona-chium z października 1988 roku. Składa się nań 21 piosenek i jeden utwór bonusowy. Już rozpoczyna-jący płytę Blues o pustym stole ma istotny wpływ na unikalny charakter całości. Jacek Kaczmarski miał bowiem zwyczaj śpiewania tak zwanych bluesów – improwizowanych utworów, żartobliwie opisują-cych osoby obecne i zdarzenia mające miejsce na odbywającej się imprezie, i śpiewanych ku uciesze zgromadzonych słuchaczy. Bluesy stanowią więc przykład ulotnych i niepowtarzalnych utworów, a zarazem świadectwo zręczności poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. Absolutna niepowtarzalność całego materiału powoduje, że mimo niskiej jakości technicznej wydawca zdecydował się na dołączenie go do niniejszego boksu.

CD 7 i 8. Wojna postu z karnawałem – „Riviera”
Koncertowa wersja programu uznawanego przez wielu słuchaczy Jacka Kaczmarskiego za największe artystyczne dokonanie Tria Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński. Koncerty WOJNY… prezentowały nie tylko niezwykle wysoki poziom artystyczny samych utworów, ale także znakomitą formę artystów. W związ-ku z wydaniem studyjnego albumu zarejestrowane wersje koncertowe pozostały nieopublikowane, a to właśnie one w najpełniejszy sposób prezentują walory programu. W celu stworzenia Słuchaczom jak najlepszych warunków do tego, by mogli poczuć niepowtarzalną atmosferę koncertów WOJNY POSTU Z KARNAWAŁEM, nagranie prezentujemy bez montażu – bez wyciszania braw, ze wszystkimi naturalnymi przerwami między utworami.

CD 9. Gitarą i piórem
Płyta składankowa, zawierająca fragmenty kilku krótszych sesji nagraniowych – przede wszystkim autorską audycję radiową Janusza Deblessema z 1993 roku, a także pięć utworów pochodzących z lat 70., z najstarszej profesjonalnej sesji nagraniowej Jacka Kaczmarskiego. Kilka kolejnych piosenek zaprezentowanych zostało ze względu na niezwykle piękny i kreatywny akompaniament fortepianowy. Całości dopełniają trzy utwory nigdy wcześniej niepublikowane: Akompaniator, Monachijskie buki oraz Iskry i łzy.

CD 10 i 11. Kwestia odwagi
Oficjalne, przedpremierowe wykonanie gotowego niemal programu SARMATIA. Brawurowo zaśpie-wany, jeden z najbardziej udanych koncertów duetu Kaczmarski-Łapiński.

CD 12 i 13. Koncert na XX-lecie
Tytułowe dwudziestolecie to dwadzieścia lat działalności artystycznej Jacka Kaczmarskiego. Sam koncert jest bardzo piękny, chyba najczystszy ze wszystkich koncertów Jacka Kaczmarskiego. Przemy-ślany repertuarowo, fantastycznie zagrany, nagrany w doskonałej jakości technicznej. Należy też do trzech najdłuższych koncertów artysty (wszystkie zamieszczone w boksie ZE SCENY) – trwa 2 godziny i 20 minut.

CD 14. Złota płyta „Krzyk”
Zapis koncertu, który odbył się jesienią 1999 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z okazji uzyskania przez program Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego KRZYK statusu złotej płyty. Jest to bodajże przedostatni wspólny występ Kaczmarskiego i Łapińskiego.

CD 15. Powtórka z Odysei
Koncert w warszawskiej Piwnicy pod Harendą – miejscu niemal kultowym dla wielbicieli twórczości Jacka Kaczmarskiego. Połowę występu zapełniły piosenki ze wspólnego programu Kaczmarskiego i Łapińskiego SZUKAMY STAJENKI. Następnie artyści wykonali pięć „evergreenów” ze swojego wspólne-go repertuaru.

CD 16. 20(5) lat później – suplement
Kolejny koncert z warszawskiej Piwnicy pod Harendą. Jest to obok WOJNY POSTU Z KARNAWAŁEM – „RIVIERA” opus magnum całego 20-płytowego boksu koncertowego ZE SCENY. Pod względem poziomu artystycznego, jest to jeden z najlepszych występów Jacka Kaczmarskiego w całej jego karierze.

CD 17. Radio Wrocław – suplement
Materiał zarejestrowany podczas sesji nagraniowej, która miała miejsce na przełomie czerwca i lipca 2001 roku w Dużym Studiu Polskiego Radia Wrocław. Zarejestrowano wówczas niemal 90 utworów, od pierwszych piosenek jak Ballada o istotkach, aż po najpóźniejsze, z lat 90. Sesja wrocławska posłużyła do publikacji kilku płyt okolicznościowych. Tu prezentujemy 30 spośród niepublikowanych wcześniej utworów z tej sesji.

CD 18 i 19. Komedia ludzka
Zapis koncertu, który odbył się w Tarnowie 12 października 2001 roku w ramach V Festiwalu Komedii TaliA. Jest to – nie licząc koncertów z programem MIMOCHODEM – ostatni zarejestrowany pełnowy-miarowy koncert Jacka Kaczmarskiego.

CD 20. Mimochodem – suplement
Uzupełnienie sesji nagraniowej programu MIMOCHODEM, zarejestrowanej w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Mimo że koncert zorganizowany był w celu zarejestrowania programu, poeta, który przyzwyczaił swoich słuchaczy do występów trwających niekiedy ponad dwie godziny, nie chciał, by tym razem czuli się oni zawiedzeni. Stąd suplement, czyli utwory zarejestrowane po wykonaniu przez Kaczmarskiego programu MIMOCHODEM.