Quiz – Nadzieja 2015

przez | 17 sierpnia 2015

Drodzy Państwo!

Zgodnie z prośbą wielu osób, którym nie udało się dotrzeć na tegoroczną Nadzieję, udostępniamy pytania (i odpowiedzi), które padły podczas trzeciej już edycji quizu wiedzy na temat życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego. Dla tych, którzy samodzielnie chcieliby sprawdzić swoją wiedzę, udostępniamy pytania (bez odpowiedzi) oraz plik zawierający fragmenty muzyczne i grafiki będące integralną częścią niektórych pytań. Litera „M” z numerem w drugiej kolumnie oznacza, że przed przeczytaniem pytania należy wysłuchać odpowiedniego fragmentu muzycznego (mp3), zaś litera „P” oznacza, że przed przeczytaniem pytania należy obejrzeć odpowiedni plik graficzny (jpg).

Etap I – pytania
Etap II – pytania
Etap III – pytania
Pliki graficzne i muzyczne

Poniżej pytania z dodatkową kolumną zawierającą prawidłowe odpowiedzi.

Etap I – odpowiedzi
Etap II – odpowiedzi
Etap III – odpowiedzi

Życzymy przyjemnej zabawy i do zobaczenia na kolejnej Nadziei!

W imieniu Organizatorów Festiwalu –
Krzysztof Nowak.