Raptularz – Nadzieja’2016

Oto klucz odpowiedzi do pytań zamieszczonych w Raptularzu XIII Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu.

1. a, 2. d, 3. d, 4. c, 5. b, 6. b, 7. b, 8. c, 9. a, 10. a, 11. a, 12. c, 13. c, 14. a, 15. c, 16. d, 17. d, 18. a, 19. d, 20. b

Złota Dziesiątka pieśni Przemysława Gintrowskiego

Plebiscyt na Złotą Dziesiątkę pieśni Przemysława Gintrowskiego rozstrzygnięty!

Poprzez pieśń Przemysława Gintrowskiego rozumiemy piosenkę z muzyką skomponowaną przez Przemysława Gintrowskiego oraz przez niego wykonywaną (także wspólnie z Jackiem Kaczmarskim, Zbigniewem Łapińskim lub innymi artystami). Każdy z głosujących wskazywał trzy piosenki – na miejscach od pierwszego do trzeciego. Utwór wskazany na pierwszym miejscu otrzymywał trzy punkty, na drugim – dwa, na trzecim – jeden. O ostatecznej kolejności Złotej Dziesiątki decydowała suma punktów uzyskanych przez piosenki wskazane przez wszystkich głosujących. W głosowaniu wzięło udział 755 osób. Zagłosowano na 62 utwory Przemysława Gintrowskiego.

A oto Złota Dziesiątka:

Miejsce 10. A my nie chcemy uciekać stąd.
Liczba punktów: 119, autor tekstu: Jacek Kaczmarski.

Utwór pochodzący z programu Pamiątki inspirowany tragicznym w skutkach pożarem w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie. W drugiej połowie lat 80. stał się rodzajem manifestu polskości, patriotyzmu.

Miejsce 9. Kantyczka z lotu ptaka.
Liczba punktów: 151, autor tekstu: Jacek Kaczmarski.

Pieśń zamykająca program Wojna postu z karnawałem, będąca ironicznym podsumowaniem ludzkich zachowań w Polsce czasów przejściowych po 1989 roku. Dzięki patetycznej muzyce Przemysława Gintrowskiego utwór często interpretowany literalnie, jako manifest ksenofobii i szowinizmu narodowego.

Miejsce 8. Tylko kołysanka.
Liczba punktów: 177, autor tekstu: Justyna Holm.

Piosenka napisana do filmu Macieja Ślesickiego pt. [i]Tato[/i] (z 1995 roku) jest równie przejmująca jak sam film. Po śmierci Przemysława Gintrowskiego stała się rodzajem epitafium dla tego genialnego artysty i wspaniałego człowieka.

Miejsce 7. Śmiech.
Liczba punktów: 183, autor tekstu: Krzysztof Maria Sieniawski.

Jedna z najstarszych, a zarazem najbardziej rozpoznawalnych piosenek Przemysława Gintrowskiego, pochodzi z programu Mury (1979). Śpiewana wspólnie z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim należała do żelaznego repertuaru Tria Gintrowski-Kaczmarski-Łapiński.

Miejsce 6. Modlitwa o wschodzie słońca.
Liczba punktów: 192, autor tekstu: Natan Tenenbaum.

Wiersz autorstwa poety ze Sztokholmu, należącego do emigracji marcowej, przysłany Triu Gintrowski-Kaczmarski-Łapiński w roku 1980, stał się mottem programu Muzeum, a także manifestem tak zwanej pierwszej „Solidarności”. Jest to jednocześnie – jeżeli chodzi o tekst – jedyna nieautorska piosenka należąca do solowego repertuaru Jacka Kaczmarskiego (śpiewana przez Jacka na koncertach, a nie będąca wierszem jego autorstwa).

Miejsce 5. Karol Levittoux.
Liczba punktów: 225, autor tekstu: Jerzy Czech.

Pochodzący z programu Kamienie, złożonego do tekstów Jerzego Czecha, jest zdecydowanie wyróżniającym się i jednym z najbardziej poruszających w całym repertuarze Przemysława Gintrowskiego. Inspirowany autentyczną historią bohaterskiego studenta należącego do ruchu oporu przeciwko caratowi w Polsce pod zaborem rosyjskim.

Miejsce 4. Ja.
Liczba punktów: 303, autor tekstu: Jacek Kaczmarski.

Duża różnica w liczbie punktów między utworem na miejscu piątym (225) i na miejscu czwartym (303) dobitnie wskazuje, że pozostała nam ścisła czołówka czterech zdecydowanie najbardziej popularnych piosenek Przemysława Gintrowskiego. Ja to jeden z programowych utworów Wojny postu z karnawałem – tak bliski Jackowi Kaczmarskiemu, a przez to niezwykle autentyczny w swej wymowie manifest indywidualizmu.

Miejsce 3. Autoportret Witkacego.
Liczba punktów: 303, autor tekstu: Jacek Kaczmarski.

Piosenka z programu Muzeum, niezwykle ekspresyjnie wykonywana, należy niewątpliwie do najlepszych z repertuaru Przemysława Gintrowskiego. Swoją popularność w latach 80. zawdzięcza wątkom antykomunistycznym, a także empatii i kunsztowi Jacka Kaczmarskiego, który potrafił „wejść w duszę” innego człowieka, a nade wszystko naśladować styl innych artystów – w tym wypadku „mówić Witkacym”.
Obie piosenki (Ja i Autoportret Witkacego) uzyskały tę samą liczbę punktów, jednak utwór Ja został wskazany na pierwszym miejscu przez czterdziestu jeden głosujących, zaś Autoportret Witkacego aż przez siedemdziesięciu dwóch, stąd taki porządek piosenek nr 3 i 4.

Miejsce 2. Epitafium dla Jesienina.
Liczba punktów: 359, autor tekstu: Krzysztof Maria Sieniawski.

Monumentalny utwór poświęcony rosyjskiemu poecie, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jest to jednocześnie – jak twierdzi Krzysztof Gajda – jeden z kilku wierszy, które zapewnią Sieniawskiemu przejście do panteonu poetów polskich.

Miejsce 1. Powrót.
Liczba punktów: 587, autor tekstu: Jacek Kaczmarski.

Lider jest samotny! (587 punktów wobec 359 dla miejsca drugiego). Częściej niż co trzeci głosujący wymienił ten utwór w swojej trójce ulubionych, w tym aż stu jedenastu postawiło go na pierwszym miejscu. Stąd tak miażdżąca przewaga lidera nad pozostałymi piosenkami.
Powrót – piosenka puentująca program Raj (z 1980 roku) – jest jedną z najtrudniejszych intelektualnie w całej twórczości Jacka Kaczmarskiego. Skomplikowany filozoficznie utwór ma wskazywać drogę w obliczu czekającej ludzkość (a może tylko ludzki system wartości) apokalipsy. Poeta odwołuje się do wnętrza człowieka – w sobie, jak mówi, należy szukać sensu Wszechświata, Absolutu. Powrót jest jednocześnie wierszem pełnym liryzmu i – paradoksalnie – humanizmu.

Quiz – Nadzieja 2015

Drodzy Państwo!

Zgodnie z prośbą wielu osób, którym nie udało się dotrzeć na tegoroczną Nadzieję, udostępniamy pytania (i odpowiedzi), które padły podczas trzeciej już edycji quizu wiedzy na temat życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego. Dla tych, którzy samodzielnie chcieliby sprawdzić swoją wiedzę, udostępniamy pytania (bez odpowiedzi) oraz plik zawierający fragmenty muzyczne i grafiki będące integralną częścią niektórych pytań. Litera „M” z numerem w drugiej kolumnie oznacza, że przed przeczytaniem pytania należy wysłuchać odpowiedniego fragmentu muzycznego (mp3), zaś litera „P” oznacza, że przed przeczytaniem pytania należy obejrzeć odpowiedni plik graficzny (jpg).

Etap I – pytania
Etap II – pytania
Etap III – pytania
Pliki graficzne i muzyczne

Poniżej pytania z dodatkową kolumną zawierającą prawidłowe odpowiedzi.

Etap I – odpowiedzi
Etap II – odpowiedzi
Etap III – odpowiedzi

Życzymy przyjemnej zabawy i do zobaczenia na kolejnej Nadziei!

W imieniu Organizatorów Festiwalu –
Krzysztof Nowak.

Zagadki Idy

Z okazji X Festiwalu „Nadzieja” pozwoliłam sobie spreparować kilkanaście zagadek kaczmarologicznych, które znajdziecie poniżej. Na wstępie śpieszę donieść, iż pytania są formą zabawy, a nie merytorycznego sprawdzianu. Odpowiedzi na wszystkie z nich należy szukać wyłącznie w tekstach Jacka Kaczmarskiego. Układając zagadki, miałam w głowie gotowe rozwiązania, ale ze względu na mnogość skojarzeń, jakimi operuje ludzki mózg, a także obfitość treści i formy w utworach Jacka, wiele z nich nie jest jednoznacznych. Jeżeli uda Wam się znaleźć inne, Waszym zdaniem trafne odpowiedzi – tym lepiej, podzielcie się nimi. Kilka pytań zostało sformułowanych na podstawie zagadek krążących od dawna w środowisku kaczmarofilskim; ewentualnych wzburzonych autorów proszę o wyrozumiałość, zważywszy na luźny charakter mojej listy.
Co do typów pytań, myślę, że jedynym mogącym wymagać wyjaśnienia jest „seria trójek”, która zbudowana jest na zasadzie wyrazów odnoszących się do siebie w tekstach. Przykładowo w trójce embrion – niebezpieczny – tchórz i żebrak chodziłoby o Polaka, zaś w trójce fusy – diamentowa – iskra – o łzę.
Życzę udanej zabawy! Ida Nowak.

Zagadki:

1. Z serii miary i wagi: Co mają wspólnego podmioty liryczne utworów Encore, Powrót z Syberii oraz Stalker?
2. Sowie – jak czarne księżyce, a tańczył w nich strumieni błysk.
3. Podmiotem lirycznym jakiej piosenki jest zwierzę, z którego jadu sporządzą serum?
4. Jakie dwa zwierzęta gną się w lustrach?
5. Z serii trójek: kamizelka – bal – szmal
6. W jakiej piosence Jacek przeliczył własne zwrotki?
7. Jakie rude bohaterki pojawiają się w twórczości Jacka?
8. Podmiot liryczny którego utworu ocaliły stworzenia, które według Pana Ojca zamieszkiwały peruki Niemców i Francuzów?
9. W jakich utworach pojawia się motyw wiosny jako bodźca dla zwierząt?
10. Pytanie biologiczne: w jakich utworach jest mowa o zjawisku bioluminescencji*?
11. Gdzie pojawia się motyw czegoś, co kończy się, zanim się zacznie?
12. Czasem pachną czosnkiem, a innym razem pocą się perłami
13. Pytanie geograficzne: w jakich utworach można doszukać się odwołań do krzywizny Ziemi?
14. Bohaterowie jakich utworów mieli do czynienia ze specyfikiem wytwarzanym z wątroby zwierzęcia, które zaczaja się na węże wśród traw?
15. W jakim tekście Jacek użył sformułowania podobnego do znanego z Wesela – „A tu pospolitość skrzeczy”?
16. Kiedy niezdrowo się myć, a ciało ogrzejesz tylko innym ciałem?
17. Bob Dylan śpiewał: „The answer my friend is blowing in the wind”. W jakim wierszu można doszukać się odwołania do tych słów? (Nie chodzi o piosenkę Bob Dylan)
18. Z serii trójek: baran – kartka – kostka
19. „Serce krew gorącą trwoni / By miłością szastać.” – słowa z jakiej innej piosenki mogłyby być komentarzem dla tych wersów z Mroźnego transu metafizycznego?
20. Z serii trójek: uzdrowicielka – Ewa – krzyż

*Bioluminescencja – świecenie żywych organizmów, w zagadce chodzi konkretnie o świecenie grzybów, które odpowiedzialne są za proces próchnienia czy butwienia.

______________________
Odpowiedzi znajdziecie tutaj.

ZE SCENY

Strona jest na razie w budowie. Zapraszam do zapoznania się z najnowszym boksem koncertowym Jacka Kaczmarskiego ZE SCENY